Kilveren

Kilveren/Egaliseren, ook wel landegalisatie genoemd.
Gebeurt met twee 5,5m bakken beide uitgerust met laser.
In 2010 hebben wij geëxperimenteerd met GPS (Global Positioning System) voor de hoogte
regeling, maar dat bleek minder nauwkeurig dan laser.